545_ 15-2Akuarium vital bagi petani ikan. Namun, harganya semakin mahal, apalagi petani ikan memerlukan ratusan akuarium. Itu sebabnya Didi Supendi menggantikan akuarium dengan boks plastik. Meski jauh lebih murah, hasilnya tidak kalah dengan akuarium. ***

Tags: akuarium, ikan hias

Sumber : t r u b u s – o n l i n e . c o . i d